Tin Tức Công Ty

MỜI HỌP
10/05/2018

MỜI HỌP

Thông báo Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
10/05/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Công bố hợp tác
08/08/2017

Công bố hợp tác

Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016, Công ty CDIMEX trở thành đối tác phân phối cấp 1 duy nhất tại Việt Nam của Nhà xuất bản PEARSON đối với các loại sách như...