Tin Tức Công Ty

Công bố hợp tác
08/08/2017

Công bố hợp tác

Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016, Công ty CDIMEX trở thành đối tác phân phối cấp 1 duy nhất tại Việt Nam của Nhà xuất bản PEARSON đối với các loại sách như...